agri-skail toprak düzenleyici, toprağın sıkışması, kabuklanması ve kötü drenajını önlemek için
kullanılır.Toprağın su sızmasına yardımcı olur, su akmasını azaltır ve toprak işleme kolaylığını
artırır. agri-skail yıl boyunca herhangi bir zamanda uygulanabilir; ancak, ilkbahar ve
sonbaharda uygulandığında en etkilidir. Uygulamanın ardından bolca su verilmelidir.
• Toprakta dikey hareket ederek havalandırma sağlar.
• Dikey hareketi sayesinde verilen gübrelerin etkinliğini artırır.
• Topraktaki solucan aktivitesini artırır.
• Su göllenmesini önler, drenaj sağlar.
• Topraktaki tuzluluğu gidermede başarılıdır.