• Kök gelişimini artırır.
• Kardeşlenme ve tane dolumunu geliştirir.
• İçerdiği kükürt sayesinde yüksek pH’ın etkilerini azaltır.
• Organik madde ve hümik asidin eksikliğini giderir.
• Biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanım sağlar.
• Toprak tuzluluğunun olumsuz etkilerini azaltır.
• Güçlü gövde oluşumunu sağlar.