• Yüksek pH’lı topraklarda, verim düşüşünün baş nedeni fosfor ve iz elementlerinin
(demir, mangan ve çinko) hareket edemez hale gelmesidir. Bunun giderilmesinin
en kesin ve ekonomik yolu kolleidal sıvı kükürt kullanımıdır.
• Kolleidal sıvı kükürtün en büyük avantajı, diğer tüm ürünlerden farklı olarak
formülasyonunda bulunan kükürtün SO değil S formunda olmasıdır. 3
• Kolleidal sıvı kükürtün yapısındaki elementel kükürt, toprakta oksidasyona
uygun şekilde çok küçük parçacıklar şeklinde işlenmiştir. Oksidasyona bir
haftada başlar ve en geç bir ayda tamamlar.
• İçeriğindeki kükürtün tamamı 1 mikrondan küçük olduğu için, damlama, sulama,
yağmurlama ve ilaçlama sistemlerinde kullanılabilir. Ayrıca, alet ve ekipmanlara hiçbir
zarar vermez.
• Toz kükürtün toprakta çözünürlüğü üç ila dört yılı bulmasına karşın sıvı kükürt, iki ila
dört hafta içerisinde etkin güce ve verime ulaşır.
• Bitkinin tüm gelişim dönemlerinde, ekim öncesi ve ekim anında kullanılabilir.
• Organik tarımda, toprak ıslahı için izin verilen ender maddelerden biridir.
• Topraktaki kireç ve tuzluluk oranını kısa sürede düzenleyip düşüren en etkin üründür.
• Ürünlerin donmaya karşı direncini ve kışa dayanıklılığını artırır.
• Ürünün daha erken olgunlaşmasına yardımcı olur.
• Sera örtülerine zarar vermez.

Faydalı bilgiler & Sıkça sorulan sorular

Tüketicilerimizin sıkça karşılaştığı ve firmamıza yönelttiği sorulardan bazıları. Faydalı olabileceğini düşündüklerimizi sıraladık.  Ürünler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle irtibat kurabilirsiniz

Eğer toprağınız kireçli ise,
Toprağınızda tuzluluk oranı yüksek ise,
Toprağınızın pH seviyesi yüksek ise,
Toprağınızın kabarmasını, havalanmasını, bitki köklerinin rahatça hareket etmesini istiyorsanız,
Topraktaki yararlı mikroorganizmaların çoğalmasını, daha aktif olmasını istiyorsanız,
Toprağınızı dezenfekte etmek, zararlı mikroorganizmalardan kurtulmasını istiyorsanız,
Bitkilerinizin dayanımını arttırmak istiyorsanız,
Kırmızı örümcek ve küllenme sıkıntısı yaşamak istemiyorsanız,
Mantari rahatsızlıkları ortaya çıkaran fungal bakteriler ortamda olmasın istiyorsanız,
Bol bol NPK kullanmak yerine bitkinin havada %78 oranında bulunan bedava N (Azot)’den faydalanmasını istiyorsanız;
Bol bol NPK kullanmak yerine bitkinin zaten toprağında mevcut olan bağlı P (Fosfor), K (Potasyum), Ca (Kalsiyum) , Fe (Demir), Mg (Magnezyum), Mn (Manganez), Zn (Çinko) gibi elementleri parçalayarak bitkinin alabileceği formda olmasını istiyorsanız;

Cevap: EVET; kükürt kullanmalısınız.

Kükürtlü gübrelerde bir miktar kükürt bulunmakta, fakat oran çok düşük olduğundan optimum sonuç almak mümkün olamamaktadır. Bu yüzden Elementel olanı tercih edilmelidir.
Evet; Kükürt elementel olarak aynı içerikte olmasına rağmen farklı formlarda bulunmaktadır.

Granül Kükürt: Toprakta oksidasyonu çok uzun sürmekte ve parçalanması için senelerce beklemek gerekmektedir. Granül kükürt uygulanan topraklarda 5 sene sonra bile granüller çözülmemiş halde gözle de görülmektedir.

Toz Kükürt: Piyasada bulunan toz kükürtler genellikle 100 mikron ile 1000 mikron (0,1-1mm) aralığında olup yine yapraktan ve topraktan uygulaması çok zor ve zahmetli bir iştir. Uygulama esnasında ortaya çıkan kükürt tozları insanların gözlerine temas edip yakma olasılığı da vardır. Ayrıca yapraktan uygulamalarda sadece elek altı kısım iş görmekte diğer büyük tanecikler görev yapamadığından %100 verimli olamamaktadır. Topraktan uygulamada da yine aynı zorluklar olduğu gibi ayrıca da oksidasyonu uzun sürmekte, randıman almak için uzun seneler geçmesi gerekmektedir.

Sıvı Kükürt: Gerek uygulama kolaylığı, duster, holder, damlama, yağmurlama gibi ekipmanlar ile kullanılabilir olması, gerekse daha hızlı sonuç alınabilmesi açısından, hem yapraktan hem de topraktan uygulamalarda Elementel Sıvı Kükürt kullanımı tavsiye edilmektedir.

Piyasada çeşitli kalite ve fiyatlarda “Elementel Sıvı Kükürt” adı altında çok çeşitli markalarda ve değişik kalitelerde ürünler bulmak mümkündür. Bunların birçoğu merdivenaltı üretimler olup herhangi bir kalite kontrolüne tabi olmayan ürünler olabilmektedir. Hatta ve hatta piyasada, ambalaj içerisinde asit bulunan ürünlerde dahi Sıvı Kükürt etiketi bulunabilmektedir. Raf ömürleri belli olmayıp bazen çok kısa sürede çökme ve taşlaşma meydana gelebilmektedir. Filtreleri tıkayabilmekte, kullanıcılarda Sıvı Kükürt hakkında önyargılar oluşturabilmektedir.

Esasında bir Kimya Tesisi olan Özdemir Kimya, uzun yıllardır Sıvı Kükürt’ü üretmekte ve sanayi hammaddesi olarak ciddi miktarlarda sanayi sektörüne tedarik etmektedir. 2010 senesinden itibaren ise talep üzerine Tarım sektörüne de tedariğe başlamıştır. Ve tarım sektöründe yerli üretim anlamında ilk yerli Elementel Sıvı Kükürt olan S-KAIL S-80 markasını çıkartmıştır. 2015 senesinden itibaren de ürünü daha da geliştirerek tarımda kullanıma daha uygun versiyona ve %98’lik forma getirerek sulpHoliquid98 markası ile piyasaya arz etmeye başlamıştır.

sulpHoliquid98, bütün Özdemir Kimya ürünlerinde olduğu gibi ciddi bir AR-GE neticesinde geliştirilmiş ve toplam kalite yönetiminin benimsenmiş olduğu tesislerimizde üretilmiştir. Üretimin her aşamasında kalite kontrolünden geçmektedir. sulpHoliquid98 yapraktan ve topraktan uygulamada son derece etkin, yapraktan uygulamada kendiliğinden yapışma özelliği olan son derece özel bir üründür. Çok ince mikronizedir. Ürün tanecik büyüklüğü 0-1000 nanometre (0-1 mikron) aralığındadır. Kolleidal yapıda olup su içerine ilave edildiğinde çökme yapmaz, askıda kalır. Filtreleri tıkamaz. Ürün raf ömrü 5 yıldır. Bu süre içerisinde çökme, bozulma vs. olmaz.
Elementel Kükürt’te en önemli parametrelerden birisi tanecik büyüklüğüdür. Tanecik büyüklüğü ve kadar küçük ise ürün o kadar daha fazla yüzey alanına sahip olur ve o kadar fazla yayılır. yine tanecik büyüklüğü ne kadar küçük olur ise o kadar daha kısa zamanda optimum sonuç alınır.

Evet. Ürünleri kıyaslamanın çok basit bir yolu var. Size aşağıda anlatılacağı şekilde basitçe kükürt’ün kalitesini ölçmeniz mümkündür:
Gerekli Malzemeler:
2 adet plastik veya cam şeffaf bardak
2 adet çay kaşığı
su ve ölçüm yapılacak numuneler.

Test: 2 adet şeffaf plastik veya cam su bardağını alalım. Yarıdan biraz fazla olmak üzere her iki bardağa da eşit miktarda su ilave edelim. Her iki bardağa da bu kıyaslamak istediğimiz Sıvı Kükürt’ten birer çay kaşığı ilave edip karıştıralım (farklı ürünler için farklı kaşık kullanalım. ürünler birbiri ile temas etmemeli). Sonra beklemeye başlayalım. En ince mikronize olan Sıvı Kükürt daha fazla su içerisinde askıda kalır ve daha geç çöker. Dolayısı ile en kaliteli ürün an geç çöken üründür diyebiliriz.
Not: Bu arada Kükürt sarı renklidir. Sıvı Kükürt ise açık sarı renklidir. Eğer ki ürün Gri, şeffaf veya başka bir renkte ise zaten bu testi yapmanıza gerek kalmaz. O üründen hemen uzaklaşın. Ayrıca bu test yapılmadan önce ürünler iyice çalkalanarak numune alınmış olmalıdır. Değilse sonuç yanıltıcı olur.

Nötr! pH skalası 0-14 aralığındadır. 0 (sıfır)’a yakın olundukça asidik özellik artar. 14’e yakın olundukça da bazik özellik artar. Ortası olan 7’de nötr pH’dır.
Toptrakta bakteri ve ısı ile birlikte kükürt okside olur. Reaksiyon şu şekilde gerçekleşir:
Reaksiyon sonucu ortaya çıkan SO4 iyonu bitki tarafından alınabilir form haline gelmiştir ve bitkinin kükürt ihtiyacını karşılar. H+ iyonu da kireci parçalayarak hem pH’ı düşürür, hem de parçalanan kireç içeriğinde bulunan kalsiyumun bitki tarafından alımını sağlar. Ayrıca torak bünyesinde bulunan diğer makro ve mikro besin elementlerinin de bitki büynesine alımını kolaylaştırır. Reaksiyon şu şekilde gerçekleşir:

Yukarıda basite indirgenmiş kimyasal reaksiyonlar toprakta mevcut olan kükürt bakterilerinin enzimatik reaksiyonları sonucunda meydana gelmekte ve toprak ortamına verilmiş olan SulpHoliquid98 sülfürik asit formuna dönüşerek toprak suyunda Hidrojen (H+) iyonuna ve sülfat iyonuna ayrışır. Sülfatın bir kısmı bitki besini olarak kökler tarafından alınır bir kısmı toprakta tutulur ve bir kısmı da yağış veya sulama suları ile toprak derinliklerine yıkanır. Toprakta kalan hidrojen iyonu bitki tarafından alınamaz ve toprak pH değerinin azalmasını sağlar.

Toprağa verilen SulpHoliquid98 toprak sıcaklığına, topraktaki kükürt bakterisi miktarına ve toprak rutubetine bağlı olarak birkaç haftalık bir zaman içerisinde toprağın pH değerinin azalmasına sebep olur.

Bünyesinde sülfat bulunan amonyum sülfat veya potasyum sülfat gibi gübreler SulpHoliquid98 Elementel Sıvı Kükürt’ün toprağın pH değerini azalttığı gibi toprak pH değerini istenilen düzeyde düşürmezler.

Toprakta pH değerinin azalmasına paralel olarak bir dekardan alınan kütlü ürün miktarında %20’ye varan bir artış sağlanabilmektedir. Toprağın pH değerinin düşürülmesinde mutlaka SulpHoliquid98 Sıvı Kükürt kullanılmalıdır. Granül formda veya iri parçacıklar halinde öğütülmüş toz kükürt uygulamalarından sonuç almak mümkün değildir. Bu konuda yapılmış olan birçok çalışma mevcuttur. Granül ve toz kükürdün toprak pH değerini ve EC değerini pek fazla değiştirmediği buna karşılık, SulpHoliquid98 Sıvı Kükürdün toprağın pH değerinin azalttığı ve dolayısıyla toprağın EC değerini arttırdığı görülmektedir. Toprağa mineral gübre ilave edilmemesine rağmen toprağın EC değerinin artması toprakta yarayışsız formda olan besin elementlerinin yarayışlı hale geldiğini ortaya koymaktadır. Bunun diğer bir anlamı ise toprağın pH değerini düşürmekle toprakta bir nevi gübreleme etkisi ortaya çıkmaktadır.