• Öncelikle fosfor olmak üzere toprakta bağlı elementleri çözerek alınımları artırır.
• Kök gelişimini teşvik eder.
• Sürgün gelişimini artırır.
• Homojen çiçeklenme sağlar.
• Katyon değişim kapasitesini artırarak makro ve mikro elementlerin alımını
hızlandırır.
• Hasat sonrası depoda çürüme oranını azaltır.
• Verimi artırır.