• İçerdiği doğal ajanlar sayesinde KATYON DEĞİŞİM KAPASİTESİ’ni arttırır.
• Katyonları şelatlar ve taşıyıcı görevi yapar.
• Kullanımı ile bitki besin maddelerinin alınımını (örneğin; potasyum, kalsiyum
ve fosfatların) artırır ve bu besin maddelerini kök sistemine daha elverişli
hale getirir.
• Katyon değişim kapasitesinin artması ile iz element eksikliği azalır.
• Katyonların taşınması ile katyon sabitlenmesini engeller.
• Hem kumlu, hem de killi topraklarda verim ve kaliteyi artırır.
• Vejetatif kanopiyi güçlendirir.