• Kardeşlenmeyi teşvik eder.
• Tane dolumuna olumlu etki yapar.
• Birlikte kullanıldığı ilaçların etkinliğini artırır.
• İçerdiği doğal mineraller sayesinde lignin oluşumunu hızlandırır.
Böylece, yatmaya karşı direnç sağlar.