• copperskail bileşenlerinde piyasadaki diğer ürünler gibi glukonik asit içermeyip kükürt ihtiva eder.
• copperskail bitkilerin fungi ve diğer organizmaların zararlarına karşı savunmalarında sentezlenen bir
bitki özü olan fitoaleksinlerin de üretilmesi işleminde doğrudan görev alır.
• Bakır (Cu), bazı bitki gelişim süreçlerinde enzimleri ve katalizör reaksiyonları aktive eder. Bakırın varlığı,
A vitamininin üretimine yakından bağlı olup, başarılı bir protein sentezinin garantiye alınmasında
yardımcı olur. Fotosentez, respirasyon ve lignifikasyon ile ilişikli bazı proteinlerin sentezinde en önemli
bileşenlerden birisidir.
• Fotosentez sürecinde, eğer plastosiyanin (bakır içeren bir protein) oranında azalma olursa, elektronların
taşınımı ve CO2 fiksasyonu olumsuz etkilenir.
• Ayrıca, bakır zararlı organizmaların bitkiye girişinde fiziksel bir bariyer gibi görev
alan ligninin oluşum sürecinde büyük öneme sahiptir.