Nitro-skail
İçerik:
Toplam Azot(N) :%15
Üre Azotu(N) :%15
Toplam Kükürt(SO3) :%60
d : 1,5 pH : 1 Renk : Beyaz – Şeffaf

– İçerisindeki alınabilir formdaki toplam %15 N ve %60 SO3 sayesinde hızlı bir şekilde bitkiye Azot ve Kükürt takviye eder.
– pH ‘1’ olması sebebiyle mükemmel bir damlama açıcı ve kireç çözücüdür. Bu özelliği sayesinde kirecin olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.
– Geri dönüşümlü olarak kullanılan su sistemlerinde suyun çözünürlüğünü artırır.
– Toprak tuzluluğunu giderir.
– Toprakta bağlı bulunan bitki besin maddelerini çözer ve hızlı bir şekilde bitki tarafından alınmasını sağlar.
– Toprakta oluşturduğu reaksiyon sayesinde toprağın ısınmasını sağlar.
– Son hasattan önce tüm meyve ve sebzelerin erken olgunlaşması içinde uygulanır.
– Damla sulama sistemleriyle dikimden itibaren hasattan 10-15 gün öncesine kadar her dönemde uygulana bilir.