JELLEŞTİRME AJANI – GEL AGENT

Belirli bir konsantrasyonda  hazırlanmış olan kimyasal çözeltidir. Three foam gel ve make moulding lateks uygulamalarında kullanılır. 200 kg ve 1.000 kg lık ambalajları mevcuttur.

KÖPÜK STABLİZATÖRÜ – FOAM STABLIZATOR

Stabil köpük oluşumu istenen lateks sistemlerinde kullanılan stablizatördür. 150 kg ve 1.000 kg  lık ambalajlarda sunulmaktadır.

KIVAMLAŞTIRICI – THICKENER

Doğal lateks veya lateks karışımının istenilen kıvama getirilmesi amacı ile kullanılır. İki standart tipi mevcuttur. K-3007 kod numaralı ürün orta kıvamlaştırma özelliğine sahip bir üründür. K-6500 kod numaralı ürün ise yüksek derecede kıvamlaştırma özelliğine sahiptir. 150 kg ve 1.000 kg lık ambalajlarda sunulmaktadır.

KÖPÜK KESİCİ – ANTIFOAM

Köpürme istenmeyen sistemlerde latekse uygun özellikte köpük kesicidir. 30 kg ve 60 kg lık ambalajlarda sunulmaktadır.

DARVAN 1- VULTAMOL

Davran 1 olarak bilinen, lateks ve PVC uygulamalarında kullanılan dispersant malzemedir. 20 kg lık ambalajlardadır.