• Kalsiyumun her türlü toprakta beslenmesini sağlar ve kalsiyum ile ilgili
tüm problemleri ve fizyolojik hasarı önler.
• Asidik toprakların yapısını düzeltir ve kalsiyumun kullanılabilirliğini artırır.
Alüminyum, manganez vb. gibi toksik elementleri hareketsiz hale getirir.
• Tuzlu topraklarda geçirgenliği artırır, sodyumu hareket ettirir ve suyunu
yıkama suyuyla attırır. Çoğu besin maddesinin, özellikle potasyumun
emilimini sağlar.

agri-sc kalsiyum, her türlü toprak ve bitki için tasarlanmış bir üründür.
Uygulamadan önce kuvvetlice çalkalanır ve aynı miktarda su ile ön
karışım hazırlanır.
Hazırlanan karışım su ile dolu gübre tankına ilave edilir.