Yayıcı, Yapıştırıcı, Etki Uzatıcı, pH Düşürücü
• Bütün bitkiler için her türlü ilaç karışımı ile kullanılabilir.
• Fungisit, insektisit, akarisit, herbisit ve bitki gelişim düzenleyicilerinin
performansını artırır.
• İlaçlamada kullanılan su miktarının %30 oranında azalmasına imkan verir.
Böylece, zaman, para, işgücü tasarrufu sağlanmış olur.
• Uygulamadan sonra yağan yağmurdan etkilenmez.
• Kullanıcı ve çevre için emniyetlidir.
• Yaprak ve meyvede iz bırakmaz. Bitkilerde fitotoksiteye neden olmaz.
Etki Şekli:
• Sıvılarda yüzey gerilimini azaltır.
• Yüzey kaplamasını artırır.
• Yapışmayı artırır ve ilacın bitkinin içine işlemesini sağlar.
• Islanması zor olan yüzeylerin daha kolay ve tam olarak ıslanmasını ve
ilaçlı su ile kaplanmasını sağlar.
• İyonik değildir.