İçerik:
800 g/L Sıvı kükürt
d : 1,3 ph :7 Renk: Sarı- Açık Sarı
– Tanecik büyüklüğü 2-4 mikrondur.
– Yağmurlama ve doğrudan toprak uygulaması için uygundur.
– En geç üç hafta içerisinde toprağı ideal pH seviyesine getirir.
– Toprağın kirecini parçalar ve toprakta bağlı bulunan fosfor potasyum ve mikro elementlerin alınabilir forma dönüştürür.
– Bitkinin kükürt ihtiyacını karşılar.