• Tetraeffect’in bağlayıcılık özelliği solüsyon içerisinde doğal olarak tepkimeye giren ve çözünmez çökeltiler oluşturan
metaller arasında organik bir bariyer oluşturmak ve reaksiyonun oluşmasını engellemektir. Bu ayrım tank
karışımında bulunan her bir elementin kendi doğal halinde kalmasını ve böylece alınabilme ve çözünmenin
gerçekleşmesini sağlar.
• Zirai mücadele ilaçları ve bitki besleme ürünlerinin bitkilerin tüm yüzeyine iyi bir şekilde dağılmasını
ve yapışmasını sağlayarak uygulamadan beklenen başarıyı maksimum seviyeye çıkartır.
• Kullanılan tarım ilaçlarının daha kolay karışabilmelerini sağlar. Özellikle WP formundaki ilaçların ürün
üzerinde yarattığı lekeleri ortadan kaldırır.
• Tarım ilaçları ve sıvı gübreler karışım tankındaki suyun yüksek pH’ı nedeniyle etkinliklerini kaybederler. Tetraeffect,
karışım tankındaki suyun pH’ını düşürerek püskürtülen ilacın etkinliğini korur.
• Püskürtme sularının üzerindeki yüzey gerilimini azaltarak uygulamayı kolaylaştırır.
• Zirai mücadele ilaçlarının ve bitki besleme ürünlerinin emilim hızını artırarak maksimum başarıyı sağlar.
• Tetraeffect, mutlaka karışım tankına ilaçtan önce eklenip karıştırılmalıdır.
• 100 cc Tetraeffect ile 100 litre suyun pH’ı 2.4 pH düşürülür.